Žan Kobal —
design, writting and recearch
home
information


selected work

     futuring

     insecure

     post-luxury     "chair"


     chair 001


selected writing     
    On Memory and Materiality
     Design, Designs
    The Difficult Heritage Of A Broken Pastinstagram
zankobal@gmail.com

    

FUTURING
Trajnostne perspektive #2
Perspectives on sustainability #2


Čeprav je razstavno označevanje iz PVC folije standard na muzejskih in galerijskih razstavah, pa je ta material pravzaprav zelo problematičen. Običajno so napisi izrezani iz velikih pol, ostanek materiala pa se preprosto zavrže, posledično je takšno označevanje izjemno potratno. PVC folije sodijo med plastike, ki se jih najmanj reciklira, njihova izdelava je izjemno strupena, še bolj strupena pa je njihova uporaba, saj ob neustrezni odstranitvi ogroža prostoživeče živali in rastline. Zato so mnoge institucije že začele iskati alternativne rešitve. Dober primer slednjega je bilo označevanje na razstavi Waste Age v londonskem Muzeju oblikovanja. V studiu Spin so zasnovali označevanje, ki je bilo natisnjeno neposredno na stene s pomočjo pištole za ročni tiskalnik, s čimer so se popolnoma izognili potrebi po dodatnih materialih.

Tudi oblikovalci iz Studia Kruh in AA, ki so oblikovali oznake za BIO27, so se odločili, da se izognejo kompleksnim, večbarvnim grafičnim označbam, ki zahtevajo napredne metode tiskanja. Namesto tega so razvili poenostavljen sistem označevanja, ki ga je glede na potrebo mogoče izvesti s kopirnimi stroji na standardne papirne formate. Vse razstavne vizualije, podnapisi in besedila so natisnjeni v črni barvi na recikliran barvni papir. Izstopajoča vizualna identiteta je premišljeno načrtovana z namenom izogibanja onesnaževanju, ki ga povzročajo standardne metode digitalnega tiska.

-

While being the standard in museum and gallery exhibitions, vinyl signage is actually very problematic. Since it is usually cut from large sheets, in which the surplus is taken off and thrown away, it makes it very wasteful. Apart from that, vinyl is one of the least recycled plastics, it is extremely toxic to produce and even more toxic to consume, threatening the wildlife when improperly disposed of. Several institutions have already started to search for alternatives to vinyl. The signage for the Waste Age exhibition at Design Museum in Kensington, London, designed by studio Spin, was printed directly onto the walls using a ‘print gun’, avoiding the need for additional materials completely.

To address this issue, when Studio Kruh and AA started designing signage for BIO27, they decided to avoid complex, multicoloured graphic materials which would require advanced printing methods. Instead, they developed a streamlined graphic system that can be produced on standardised copy paper sizes and printed on demand with a Xerox office photocopying machine. As a result all the exhibition graphics, such as exhibit titles and texts, are printed in black on recycled colored paper and tiled together to form a striking visual identity while avoiding environmental complications that come with standard printing methods.

-