Žan Kobal —
design, writting and recearch
home
information


selected work

     futuring

     insecure

     post-luxury     "chair"


     chair 001


selected writing     
    On Memory and Materiality
     Design, Designs
    The Difficult Heritage Of A Broken Pastinstagram
zankobal@gmail.com

    

FUTURING
Trajnostne perspektive #3
Perspectives on sustainability #3


V številnih pogledih je papir zelo onesnažujoč izdelek in izjemno potraten glede virov. Celuloza potrebna za njegovo izdelavo, zahteva lesna vlakna, kar pogosto povzroči slabo gospodarjenje z gozdovi in transport z drugega konca sveta. Poleg tega je ogromen tudi vodni odtis: en A4 list papirja zahteva približno 10 litrov vode, postopek beljenja pa še dodatno vključuje strupene kemikalije. Na srečo obstajajo alternative, med katerimi že lahko izbiramo.

Ena takšnih alternativ je iz invazivnih rastlin lokalno izdelan papir NotWeed. Papir narejen iz 50-odstotno lokalno pridobljene celuloze iz japonskega dresnika je razvila Trajna, interdisciplinarno društvo za razvoj trajnostnega oblikovanja. Vzpostavljena alternativa pomaga spremeniti namembnost rastlin, ki sicer povzročajo težave občinam in lastnikom zemljišč, v nekaj uporabnega in dragocenega. Papir je nebeljen in zato brez klora, kar še dodatno prispeva k manjšemu vplivu na okolje.

Uporaba papirja NotWeed za naslovnico razstavnega kataloga je le ena od mnogih strateških odločitev Studia Kruh in AA za zmanjšanje vpliva na okolje. Izbrana vezava ne uporablja lepil, hkrati pa je notranjost kataloga natisnjena na 100-odstotnem recikliranem papirju brez klora, ki ga je enostavno ponovno reciklirati in je okolju prijazen. Da bi zmanjšali količino odpadkov, ki se običajno pojavijo pri izdelavi knjig, je prelom oblikovan tako, da odpravlja potrebo po obrezovanju, kar daje katalogu poseben videz.

-

Paper is a very resource-intensive and pollutive product in many terms. The cellulose needed for its production requires wood fibre, which often results in poor forest management and transportation from the other side of the planet; the water footprint is enormous - one A4 sheet of paper requires around 10 litres of water, and the bleaching process involves toxic chemicals. But thankfully there are alternatives we can choose from. Besides recycled paper - have you heard of any?

One such alternative is a locally produced paper, made from invasive plants called NotWeed paper, found by a Slovenian non-profit organisation Trajna. Made of 50% locally-sourced Japanese knotweed cellulose, the initiative helps turn plants that otherwise cause distress to local authorities and landowners into something useful and valuable. The paper is unbleached and therefore chlorine-free, which additionally contributes to lower environmental impact.

Using NotWeed paper for the cover of the exhibition catalogue is just one of the many strategies planned by Studio Kruh and AA to minimise its impact. Printed on 100% recycled, totally chlorine-free paper and bound without the use of any glues, it will be easily recyclable and environmentally friendly. Aiming to reduce the amount of waste commonly present in book-making, the layout will be designed in a way that eliminates the need for trimmings, giving the catalogue a distinct visuality.

-