Žan Kobal —
design, writting and recearch
home
information


selected work

     futuring

     insecure

     post-luxury     "chair"


     chair 001


selected writing     
    On Memory and Materiality
     Design, Designs
    The Difficult Heritage Of A Broken Pastinstagram
zankobal@gmail.com

    

FUTURING
Trajnostne perspektive #6
Perspectives on sustainability #6


Muzeji lahko porabijo ogromno energije, saj morajo biti razstavni prostori in eksponati ustrezno osvetljeni, temperatura arhivskih prostorov pa mora biti optimalna, da ostanejo eksponati v zbirkah v brezhibnem stanju. Dodatno porabo generirajo tudi številne elektronske naprave, ki ves čas razstave prikazujejo digitalna avdio-vizualna dela. Zato je v kontekstu muzeja prehod na obnovljivo energijo eden od najpomembnejših korakov pri zmanjševanju emisij. S tem v mislih, je s spremembo dobavitelja londonskemu Muzeju oblikovanja uspelo zmanjšati skupne emisije za kar 95 odstotkov.

Hkrati je prehod na obnovljivo energijo razmeroma enostaven: pogosto je potrebno ponudnika energije le povprašati o oskrbi in preklopu na zgolj obnovljivo energijo. To je mogoče urediti praktično čez noč. Tehnično gledano bo elektrika seveda še vedno prihajala iz istega omrežja kot za vse ostale. A zato je toliko pomembneje preklopiti, saj povpraševanje spodbuja dobavitelje k dodatnemu in hitrejšemu vlaganju v obnovljive vire energije.

Zagotavljanje trenutno najtrajnostnejšega načina energijskega upravljanja muzeja pa bi bil z generiranjem lastne obnovljive energije. Glede na povprečnih 1832 sončnih ur na leto v Ljubljani, bi zgolj z namestitvijo sončnih panelov na južni stran strehe muzeja, proizvedli 5,5-krat več električne energije, kot je te potrebna za letno napajanje muzeja. Ustvarjen presežek energije bi letno zadostoval za oskrbo še dodatnih 52 povprečnih slovenskih gospodinjstev.

-

Museums can consume a lot of energy since the exhibition spaces and exhibits have to be adequately lit, the atmosphere must be kept optimal for exhibits to stay in perfect condition, and there are a lot of electronics running throughout the day displaying digital audio-visual works. This makes switching to renewable energy one of the most important steps in reducing emissions. Doing so,  the Design Museum in Kensington, London, managed to cut its total emissions by 95%.

To switch to renewable energy is relatively simple - you can make a request to your energy provider to supply you with renewable energy only. This can be practically arranged overnight, but technically speaking, the electricity will still come from the same national grid as everybodys’ else. Having said that, it is important to switch because it stimulates demand and strength suppliers with a good reputation that invest in renewables.

The most sustainable way to run a museum would be to generate its own renewable energy. Based on the average of 1832 hours of sun per year in Ljubljana, installing solar panels on the south-facing side of the roof of this museum would generate 5,5 times the electricity needed to power itself. The surplus energy would be enough to power 52 average Slovenian households every year.

-